tap 15 rap viet / 1 posts found

GDucky – The Right Journey – Team Karik | RAP VIỆT [MV Lyrics]

by GDOZ
RapViệt #Rap_Việt #RapViet #VieChannelHTV2 #VieGiảiTrí Đón xem #Rap_Việt lúc 20H Thứ 7 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và ứng … source